ASP.NET Buton Kontrolü

Buton kontrolü işlemlerimizi başlatma ve bitirme gibi işlevleri yaptığımız bir kontroldür, Örneğin bir iletişim formunda bilgileri doldurup Gönder diyerek bilgilerin gönderilmesi sağlanır.Butona tıklandığında Webformumuz server tarafına gönderilir. 

Şimdi bir örnekle açıklayalım. Sayfamıza Toolboxtan bir adet buton ekleyelim. 

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />

ID bilgisini BtnGoster olarak Text bilgisini Göster olarak değiştirelim.

<div>
 <asp:Button ID="BtnGoster" runat="server" Text="Göster" />
</div>

Design sekmesine geçelim ve butona çift tıklayalım  Code Behind bölümü açılacaktır oraya şu kodu yazalım. Projeyi çalıştırıp test ediniz.Ekrana mesajın yazıldığını görürsünüz.

protected void BtnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Response.Write("Deneme Amaçlı Mesaj");
}
Son durumda Source bölümündeki durum;
<div>
  <asp:Button ID="BtnGoster" runat="server" Text="Göster" OnClick="BtnGoster_Click" />
</div>
Code Behind bölümünde şöyle bir değişiklik yapalım; Bu kod iletişim.aspx sayfasını açacaktır.
 protected void BtnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Response.Redirect("iletisim.aspx");
   
 }
Birçok Web sayfasında enter tuşuna basılınca butonun çalıştığını görmüşünüzdür. Bunu yapmak istersek; form etiketine defaultbutton özelliği eklenmelidir.
<form id="form1" runat="server" defaultbutton="BtnKaydet">
<div>
  <asp:Button ID="BtnGoster" runat="server" Text="Göster" OnClick="BtnGoster_Click" />
</div>
</form>
Butona ait diğer özellikler;

CommandArgument : Veritabanı nesneleri içinde  (Repeater, Gridview v.b.) buton kullandığımız zaman kayıt ID lerini elde etmeyi sağlar.

Örnek: CommandArgument='<%#Eval("UrunID")%>'

CommandName : Veritabanı nesneleri içinde  (Repeater, Gridview v.b.) buton kullandığımız zaman buton isimlerini elde etmeyi sağlar.

Örnek: CommandName="Onay"

CssClass: Css clasımızı butona uygular.

Örnek: CssClass =""btn btn-primary"

Enabled : Butonu kullanılabilir yada kullanılamaz yapmayı sağlar. True veya False değeri alır.

Örnek: BtnKaydet.Enabled = false;

PostBackUrl: İstenilen sayfaya gitmeyi sağlar.

 <div>
 <asp:Button ID="BtnGoster" runat="server" Text="Göster" OnClick="BtnGoster_Click"          PostBackUrl="~/Default2.aspx" />
 </div>

ToolTip: Buton üzerine gelindiğinde yardım ifadelerinin çıkmasını sağlar.

<asp:Button ID="BtnGoster" runat="server" Text="Göster" ToolTip="Sonuç Hesaplanır." />


ValidationGroup: Aynı anda iki buton olan bir sayfada hangi buton hangi validationları kontrol edecek ayırt etmek için kullanılır.Şurada kullanıma detaylı olarak bakabilirsiniz.

TabIndex: Nesnelerin öncelik sırasını belirlemek için kullanılır. Klavyeden Tab tuşuna basıldığında index numarası en küçükten en büyüğe doğru nesneler üzerinde hareket edilir. Özellikle TextBox nesnesinde daha çok önem arzeder.Etiketler
Buton Button Click Name Command Argument Validationgroup
Mesaj Yaz