ASP.NET Entity Data Model ile ReportViewer

WEB projelerinde rapor alma önemli bir ihtiyaçtır. Bu işlem için ASP.NET Webforms projelerinde kullanabileceğimiz ReportViewer nesnesi mevcuttur. 

OgrenciBilgiDB adlı veritabanımızda OgrenciTBL ve NotlarTBL tablolarını oluşturalım. İki tablo öğrenci tablosunun Id ve notlar tablosunun Ogrid alanları ile ilişkilidir.