ASP.NET Şifre Göster/Gizle Yapımı

Şifre girişi yaptığımız  formlarda bazen şifremizin hangi karakterini doğru girdik şeklinde sıkıntı yaşayabiliriz. İşte bu problemi çözmek için iki farklı yöntemle şifreyi göster işlemi yapacağız.

1.Yöntem ASP:NET kodları ile;

Tasarımımız aşağıdaki gibi olsun;

<table>
  <tr>
    <td>
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Kullanıcı Adı:"></asp:Label></td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="Uname" runat="server"></asp:TextBox></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Şifre :"></asp:Label></td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox><asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" AutoPostBack="True" OnCheckedChanged="CheckBox1_CheckedChanged" Text="Göster" />
    </td>
  </tr>
</table>
Kodlamayı ise Checkbox kontrolünün checked olayına yazalım. Burada en önemli nokta checkboz nesnesinin AutoPostBack özelliğinini tasarım bölümünde True olarak ayarlanmasıdır.
 protected void CheckBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
 {
   if (CheckBox1.Checked == false)
   {
     string parola= TextBox1.Text;
     TextBox1.TextMode = TextBoxMode.Password;
     TextBox1.Attributes.Add("value", parola);
} else { TextBox1.TextMode = TextBoxMode.SingleLine; } }

2.JavaScript ile
 <table>
   <tr>
     <td>
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Kullanıcı Adı:"></asp:Label></td>
     <td>
       <asp:TextBox ID="Uname" runat="server"></asp:TextBox></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>
       <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Şifre :"></asp:Label></td>
     <td>
       <asp:TextBox TextMode="Password" ID="password" runat="server"></asp:TextBox><input type="checkbox" onchange="document.getElementById('password').type = this.checked ? 'text' : 'password'" />Göster</td>
   </tr>
 </table>
Faydalı olması dileğiyle.


Etiketler
Parola Şifre Show Hide Gizle Göster
Mesaj Yaz