ASP.NET Textbox Kontrolü 2

Bu yazıda Textboı kod bölümününde detaylı bir şekilde nasıl kullanırız onu detaylandıracağız. Daha önceki yazımda Textboxın özellikleri hakkında detaylı bilgiler vermiştik.Adım adım gidelim.Önceki  yazıma buradan bakabilirsiniz.

1)Textboxa yazılan veriyi kullanma, Textbox adı üzerinde yazı kutusu demek yani kutuya yazılan bir sayısal bilgi değildir. Aşağıdaki tasarımı yapalım.

<table>
  <tr>
    <td>
      <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Yaz" OnClick="Button1_Click" /> 
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label></td>
  </tr>
</table>
Kod bölümü;
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Label1.Text = TextBox1.Text;//Text kutusuna yazılan bilgiyi labela aktardık.
  }


2)Texboxlara yazılan bilgileri birleştirelim ve Text kutularını temizleyelim.

<table>
  <tr>
    <td>Adınız</td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" ></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
   <tr>
    <td>Soyadınız</td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="txtsoyad" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Birleştir" OnClick="Button1_Click" />
      <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Temizle" OnClick="Button2_Click" />
    </td>
  </tr>
   <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </td>
  </tr>
</table>
Kod bölümü;
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   string ad = txtad.Text;
   string soyad = txtsoyad.Text;
   Label1.Text = ad + " " +soyad;
 }

 protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   txtad.Text = "";//ister bu şekilde
   txtsoyad.Text = string.Empty;//İster bu şekilde içindeki bilgiyi temizleyebiliriz.
   
 }

3)Textboxlara sadece harf girilsin isterseniz biraz javascript kodu ile
<head runat="server">
<script type="text/javascript">
  function HarfGirme(degisken) {
   degisken = (degisken) ? degisken : window.event;
   var charCode = (degisken.which) ? degisken.which : degisken.keyCode;
   if ((charCode >= 65 && charCode <= 90) || (charCode >= 97 && charCode <= 122)) {
     return true;
     }
     return false;
  }
</script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <table>
        <tr>
          <td>Adınız</td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="txtad" runat="server" onkeypress="return HarfGirme(event)"></asp:TextBox>
</td> </tr> <tr> <td>Soyadınız</td> <td> <asp:TextBox ID="txtsoyad" runat="server" onkeypress="return HarfGirme(event)"></asp:TextBox>
</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Birleştir" OnClick="Button1_Click" /> <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Temizle" OnClick="Button2_Click" /> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label> </td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html>

4)Text kutularına girilen sayıları toplayalım.
<table>
  <tr>
    <td>1.Sayı</td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="txta" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.Sayı</td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="txtb" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Topla" OnClick="Button1_Click" />
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </td>
  </tr>
</table>
Kod bölümü;
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   int a = Convert.ToInt32(txta.Text);//Textboxtaki bilgi text olduğu için Convert ettik.
int b = Convert.ToInt32(txtb.Text);
Label1.Text = (a + b).ToString(); }

5)Textboxlar ile dört işlem yapalım. 
<table>
  <tr>
    <td>1.Sayı</td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="txta" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.Sayı</td>
    <td>
      <asp:TextBox ID="txtb" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Topla" OnClick="Button1_Click" />
      <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Çıkar" OnClick="Button2_Click" />
      <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Çarp" OnClick="Button3_Click" />
      <asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Böl" OnClick="Button4_Click" />
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </td>
  </tr>
</table>
Kod bölümü, ondalık sayılarla işlem yapabilmek için değişkenlerimizi Double olarak tanımladık.
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Double a = Convert.ToDouble(txta.Text);
   Double b = Convert.ToDouble(txtb.Text);
   Label1.Text = (a + b).ToString();
 }

 protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Double a = Convert.ToDouble(txta.Text);
   Double b = Convert.ToDouble(txtb.Text);
   Label1.Text = (a - b).ToString();
 }

 protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Double a = Convert.ToDouble(txta.Text);
   Double b = Convert.ToDouble(txtb.Text);
   Label1.Text = (a * b).ToString();
 }

 protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   Double a = Convert.ToDouble(txta.Text);
   Double b = Convert.ToDouble(txtb.Text);
   Label1.Text = (a / b).ToString("N2");//Virgülden sonra 2 hane olsun istedik.
 }

6)Textboxlara sadece sayı ve virgül girme;
<head>                                                           <script type="text/javascript">
 function SayiGirme(degisken) {
  degisken = (degisken) ? degisken : window.event;
  var charCode = (degisken.which) ? degisken.which : degisken.keyCode;
  if (charCode > 31 && charCode==46 (charCode < 48 || charCode > 57)) {
   return false;
   }
   return true;
   }
</script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <table>
      <tr>
        <td>1.Sayı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txta" runat="server" onkeypress="return SayiGirme(event)"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2.Sayı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtb" runat="server" onkeypress="return SayiGirme(event)"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Topla" OnClick="Button1_Click" />
          <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Çıkar" OnClick="Button2_Click" />
          <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Çarp" OnClick="Button3_Click" />
          <asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Böl" OnClick="Button4_Click" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
</html>

7)Textbox geçmişini kapatma; Textboxlara bilgi girişi esnasında, daha önceden girilen bilgileri açılır bir liste içerisinde görüyoruz.Bunun olmasını engellemek isterseniz;
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
   TextBox1.Attributes.Add("autocomplete", "off");
 }

8)Textboxlar arası Enter tuşu ile geçiş yapalım.
<head runat="server">
 <script src="Scripts/jquery-3.5.0.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  $(function () {
   $('input:text:first').focus();
   $('input:text').bind('keydown', function (e) {
   var key = (e.keyCode ? e.keyCode : e.charCode);
   if (key == 13) {
   e.preventDefault();
   var sonrakitext = $('input:text').index(this) + 1;
   $(":input:text:eq(" + sonrakitext + ")").focus();
   }
   });
   $('#btntemizle').click(
   function () {
   $('form')[0].reset();
    });
 });
</script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <table>
        <tr>
          <td>Adınız</td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Soyadınız</td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Adres</td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2">
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Kaydet" />
          </td>

        </tr>
      </table>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

9)Textboxları Sql komutları içinde kullanalım.
  <div>
    <asp:TextBox ID="txtkullanici" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:TextBox ID="txtparola" runat="server"></asp:TextBox>
  </div>
Kod bölümü;
string komut = "SELECT * FROM Kullanici WHERE KullaniciAd='"+ txtkullanici.Text + "' AND Parola='"+ txtparola.Text +"'";

9)Textbox ve Label kontrollerini çalışma zamanında oluşturalım.
<table>
  <tr>
   <td>
    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" Width="150px"></asp:Panel>
   </td>
   <td>
    <asp:Panel ID="Panel2" runat="server" Width="200px"></asp:Panel>
   </td>
  </tr>
</table>
Kod Bölümü;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)       //10 adet Label ve Textbox oluştur;
  {
    //Label bölümü
    Label Lblx = new Label();       //Labelin örneğini oluşturduk
    Lblx.ID = "Lblx" + i;         //Labellara id verdik
    Lblx.Text = i + ".Anket seçeneği<br>";//Labellerin göstereceği yazı
    Lblx.ForeColor= System.Drawing.Color.FromArgb(100, 20, 10, i * 20); //Yazı rengi
    Panel1.Controls.Add(Lblx);      //Labellar Panel1 içine yerleştirilsin
    //Textbox
    TextBox txt = new TextBox();     //Textboxın örneğini oluşturduk
    txt.Width = 100;           //Textboxların genişliği
    txt.Height = 10;           //Textboxların yüksekliği
    txt.ID = "txt" + i;          //Textboxlara id verdik
    txt.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(50,20,250,i*20);//Arkaplan rengi
    Panel2.Controls.Add(txt);       //Textboxları Panel2 içine yerlekştir
  }
}
Sonuç;Etiketler
Textbox Harf Sayı
Mesaj Yaz