Class Kullanarak Veritabanı İşlemleri Yapmak

ASP..NET Webforms ile site yaparken eğer Entity Framework kullanmıyorsanız, ADO.NET ile veriye erişim sağlıyorsunuz demektir. ADO.NET ile veriye erişim sağlarken aynı kod satırlarını tekrar tekrar kullanma durumunda kalabiliriz.İşte bunu engellemek için Class oluşturup veriye erişmek daha avantajlı olmaktadır.

Bir ASP.NET projesi oluşturalım.Proje üzerinde sağ tıklayıp aşağıdaki adımları kullanarak App_Code klasörünü, App_Code klasörüne sağ tıklayıp Class seçeneğinden verilerim isimli bir Class oluşturalım.

1)App_Code klasörünü oluşturma