Resim boyutu küçültme fonksiyonu

Resimlerinizi upload ederken boyut problemi yaşayanlar için işte size resim büyüklüğünüzü ayarlayacağınız bir metod. Öncelikle import bölümüne import System.Drawing; ekleyelim. Aşağıdaki fonksiyonu istediğiniz yerde resimboyutu(250,180,"deneme.jpg") şeklinde kullanarak resimlerinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Public Sub resimboyutu(ByVal xx As Integer, ByVal yy As Integer, ByVal dosyaadi As String)
    Dim bmap As Bitmap = Bitmap.FromFile(dosyaadi)
    Dim bmpOut As New Bitmap(xx, yy)
    Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmpOut)
    g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic
    g.DrawImage(bmap, 0, 0, xx, yy)
    bmap.Dispose()
    Dim imagee As New Bitmap(bmpOut, xx, yy)
    imagee.Save(dosyaadi, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
    imagee.Dispose()
    bmap.Dispose()
    bmpOut.Dispose()
    g.Dispose()
End Sub

Biri C# mı dedi

  public void resimboyutu(int xx, int yy, string dosyaadi)
  {
    Bitmap bmap = Bitmap(dosyaadi);
    Bitmap bmpOut = new Bitmap(xx, yy);
    Graphics g = Graphics.FromImage(bmpOut);
    g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
    g.DrawImage(bmap, 0, 0, xx, yy);
    bmap.Dispose();
    Bitmap imagee = new Bitmap(bmpOut, xx, yy);
    imagee.Save(dosyaadi, Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    imagee.Dispose();
    bmap.Dispose();
    bmpOut.Dispose();
    g.Dispose();
  }Etiketler
image Resize Boyut
Mesaj Yaz