C# Dosyayolu Tanımlama

Hazırladığımız programların her bilgisayarda çalışmasını veya bir dosyaya klasöre ulaşmak isteriz.Bu nedenle dosya yolunun tam olarak verilmesi gerekir. Peki bunu C# ta  nasıl yaparız. Bu yöntemler şunlardır.

  1. Application.StartupPath(Windows Form Uygulamaları)
  2. AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory(Windows Form Uygulamaları, Web Uygulamaları)
  3. Environment.CurrentDirectory(Windows Form Uygulamaları)
  4. Server.MapPath(Web Uygulamaları)
  5. Request.PhysicalApplicationPath(Web Uygulamaları)
  6. HostingEnvironment.MapPath(Web Uygulamaları)
  7. HttpRuntime.AppDomainAppPath(Web Uygulamaları)
  8. Request.MapPath(Web Uygulamaları)

 Peki nasıl kullanacağız;

1)Application.StartupPath benim en çok kullandığım yöntemdir.

string yol = Application.StartupPath + @"\Resimler"

2)AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory  yçntemi ise \ sembolü gerektirmez.

string yol = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Resimler"

3)Environment.CurrentDirectory yöntemi ise 1. yönteme benzer;

string yol = Environment.CurrentDirectory +@"\Resimler"

4)Server.MapPath Web uygulamalarında en çok kullanılan yöntemdir.

string yol = Server.MapPath(@"Resimler\");

5)Request.PhysicalApplicationPath web uygulamaları için diğer bir yöntem.

string yol = Request.PhysicalApplicationPath + @"Resimler\";

6)HostingEnvironment.MapPath web uygulamaları için başka bir yöntem.

string yol = HostingEnvironment.MapPath(@"\Resimler\");

7)HttpRuntime.AppDomainAppPath yine web uygulamaları için başka bir yöntem.

string yol = HttpRuntime.AppDomainAppPath + @"Resimler\";

8)Request.MapPath yine web uygulamalarında kullanılan bir yöntem.

string yol = Request.MapPath(@"Resimler\");

Bu örneklerin hepsinde yaptığımız Windows form uygulaması veya WEB uygulamasında kullandığınız Resimler adlı klasöre nasıl ulaşacağımızı gösterdik. Faydalı olması dileğiyle.Etiketler
Application StartupPath Environment Request
Mesaj Yaz