C# Özel TextBox (Numeric Giriş)

C# projelerimizde textbox nesnesinin farklı durumlarda kullanmamız gerekebilir. Örneğin numerik girişler... Para miktar girişlerinde harf girişi engelleme, numara ve virgül girişine izin verme gibi işlemler kaçınılmaz olabilir. Yapacağımız işlemde toolbox'a tNumeric adında nesne oluşturup istediğimiz kadar kullanabileceğiz. 

 class tNumeric : TextBox
  {
    public tNumeric()
    {
      this.Size = new System.Drawing.Size(114, 26);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.White;
      this.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
      this.Name = "tNumeric";
      this.Size = new System.Drawing.Size(114, 26);
      this.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
      this.Click += TNumeric_Click;
      this.KeyPress += TNumeric_KeyPress;
    }

    private void TNumeric_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.SelectAll();
    }

    private void TNumeric_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false && e.KeyChar != (char)08 && e.KeyChar != (char)44 )
      {
        e.Handled = true;
      }
    }
  }

Classımızı oluşturup build ettiğimizde toolbox'da nesnemizin oluştuğunu görebilirsiniz. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz.Etiketler
Numeric Keypress TexBox
Mesaj Yaz