Double - Decimal Parse İşlemi

Merhaba arkadaşlar. C# ile yaptığımız projelerde bazen string değerleri dobule / decmal yapmamız gerekebilir. Özellikle parasal hesaplamalarda virgül sonrasını kullanmamız gerekecektir. Bu değeri TryParse kullanarak yapabiliriz. 

public static double DoubleYap(string deger)
    {
      double sonuc;
      double.TryParse(deger, NumberStyles.Currency, CultureInfo.CurrentUICulture.NumberFormat, out sonuc);
      return Math.Round(sonuc, 2);
    }

Para birimi simgelerini göstermemiz gereken durumlarda şu şekilde yapabiliriz.

string sonuc=DoubleYap("123,32").ToString("C2");


Etiketler
Doble Try Parse TryParse
Mesaj Yaz