İki DataGridViewin Scroll Barlarının Senkronize Hareket Etmesi

Çalıştığım bir projede iki farklı DataGridViewin Scroll barlarının aynı anda hareket etmesi ihtiyacı doğmuştu. DataGridViewin olaylarına baktığımda  Scroll olayının problemimi çözeceğini fark ettim.

Formuma iki adet DatafridView ekledim. Birinci DataGirdViewin ismini OgrNoGrid diğerini OgrBilgiGrid olarak değiştirdim ve veri tabanına bağlantı yaptım. Aşağıdaki kodu projeye ekledim.

 private void OgrNoGrid_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)
 {
     OgrBlgiGrid.FirstDisplayedScrollingRowIndex = OgrNoGrid.FirstDisplayedScrollingRowIndex;
     OgrBlgiGrid.HorizontalScrollingOffset = OgrNoGrid.HorizontalScrollingOffset;
 }

 private void OgrBilgiGrid_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e)
 {
     OgrNoGrid.FirstDisplayedScrollingRowIndex = OgrBlgiGrid.FirstDisplayedScrollingRowIndex;
     OgrNoGrid.HorizontalScrollingOffset = OgrBlgiGrid.HorizontalScrollingOffset;
 }
Faydalı olması dileğiyle kolay gelsin.

Etiketler
Scroll DataGrid Senkronize
Mesaj Yaz