Textbox'ın AutoComplete Özelliği

Genellikle web uygulamalarında gördüğümüz metin kutularının otomatik tamamlama özelliğini Windows Masaüstü uygulamalarımıza da ekleyebiliriz.Öncelikle bir PersonelDB isimli veritabanı ve PersonelTBL adlı bir tablo hazırlayalım.Aşağıdaki gibi bir Form hazırlayalım.Personel Adı girilecek text kutusunun özelliklerini resimdeki gibi değiştiriniz.Her şey hazır ;


Form_Load olayına ADO.NET ile kodlama yaparsak;


SqlConnection bag = new SqlConnection(@"Data Source=lab5\sqlexpress;Initial Catalog=PersonelDB;Integrated Security=True");
bag.Open();
SqlCommand sorgu = new SqlCommand("SELECT Personel_Ad FROM PersonelTBL", bag); ;
SqlDataReader oku = sorgu.ExecuteReader();
AutoCompleteStringCollection personeller = new AutoCompleteStringCollection();

while (oku.Read())
{
    personeller.Add(oku.GetString(0));
}
textBox1.AutoCompleteCustomSource = personeller;
oku.Close();
bag.Close();

Yok ben Entity Model kullanıyorum diyorsanız.

 AutoCompleteStringCollection personeller = new AutoCompleteStringCollection();
PersonelDBEntities db = new PersonelDBEntities();
var liste = db.PersonelTBL.ToList();
foreach (var item in liste)
   {
     personeller.Add(item.Personel_Ad);
   }
textBox1.AutoCompleteCustomSource = personeller;

Çalıştıralım ve Personel adı kutusuna veri girmeye çalışalım.Sonuç;

Etiketler
Auto Complete Texbox
Mesaj Yaz