Jquery Post-Load İşlemi

Web projemizde (mvc) sayfa post olmadan veri ekleme yada veri çekme işlemi yapmak isteyebiliriz. Ki bu artık günümüz web sitelerinde sıklıkla karşılaştığımız bir durum olmaktadır. Kısaca jquery kullanarak küçük bir post ve load işlemi yapalım. Load işlemi için partial view'den verileri load edeceğiz. Post ile eklemeyi yapacağız hemen arkasına load ile eklenmiş veri partial viewe yansıyacak.

Jquery post işlemi : $.post("@Url.Action("ActioanName","ContollerName")", { 'parametre1': parametre1,'parametre2': parametre2 }, function (gelenveri) {};

Jquery load işlemi : $("#companycontainer").load('@Url.Action("ActionName","ControllerName")' + '?parametre=' + parametre);

Tablo modelim :

public partial class CompanyOfCity
  {
    public int CityId { get; set; }
    public int Id { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
  }

Controller Metodu :

Burda JsonResult metot oluşturdum. Geriye 0 yada 1 değeri döndürüp durum kontrolü yapıyorum

      [HttpPost]
    public JsonResult AddCompanyToCity(int? cityid, int? companyid)
    {
      if (cityid == null || companyid==null)
      {
        return Json("0");
      }
      CompanyOfCity com = new CompanyOfCity();
      com.CityId = cityid;
      com.CompanyId = companyid;
      db.CompanyOfCity.Add(com);
      db.SaveChanges();
      return Json("1");
    }

Jquery post - load

$.Add = function () {
      var cityid = $('#modalcityid').val(); // id'si modalcityid olan nesnenin değerini alıyorum
      var companyid = $('#Company').val(); // id'si Company olan nesnenin değerini alıyorum
      $.post("@Url.Action("AddCompanyToCity","Administration")", { 'cityid': cityid, 'companyid': companyid }, function (gelenveri) {
        if (gelenveri == 0) {
			toastr.error("Hata");
        } else if (gelenveri == 1) {
			toastr.success("Ekleme işlemi başarılı");
          $("#companycontainer").load('@Url.Action("CompanyOfCity","Partial")' + '?cityid=' + cityid); // id'si companycontainer olan div içerisine partial viewimi çağırıyorum
        }
      });
    };

Tetikleme yaptığım buton : 

<button type="button" onclick="$.Add()" class="btn btn-success btn-sm"> + </button>

İyi çalışmalar...
Etiketler

Mesaj Yaz