Resim boyutu küçültme fonksiyonu

Resimlerinizi upload ederken boyut problemi yasayanlar için iste size resim büyüklügünüzü ayarlayacaginiz bir metod. Öncelikle import bölümüne import System.Drawing; ekleyelim. Asagidaki fonksiyonu istediginiz yerde resimboyutu(250,180,"deneme.jpg") seklinde kullanarak resimlerinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Public Sub resimboyutu(ByVal xx As Integer, ByVal yy As Integer, ByVal dosyaadi As String)
Dim bmap As Bitmap = Bitmap.FromFile(dosyaadi)
Dim bmpOut As New Bitmap(xx, yy)
Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmpOut)
g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic
g.DrawImage(bmap, 0, 0, xx, yy)
bmap.Dispose()
Dim imagee As New Bitmap(bmpOut, xx, yy)
imagee.Save(dosyaadi, Imaging.ImageFormat.Jpeg)
imagee.Dispose()
bmap.Dispose()
bmpOut.Dispose()
g.Dispose()
End Sub

Biri C# mi dedi

public void resimboyutu(int xx, int yy, string dosyaadi)
{
Bitmap bmap = Bitmap(dosyaadi);
Bitmap bmpOut = new Bitmap(xx, yy);
Graphics g = Graphics.FromImage(bmpOut);
g.InterpolationMode = Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
g.DrawImage(bmap, 0, 0, xx, yy);
bmap.Dispose();
Bitmap imagee = new Bitmap(bmpOut, xx, yy);
imagee.Save(dosyaadi, Imaging.ImageFormat.Jpeg);
imagee.Dispose();
bmap.Dispose();
bmpOut.Dispose();
g.Dispose();
}