Mvc 5 Oturum Süresi Ayarlama - Form Authentication Timeout

Oturum süresi ayarlama için yapmamız gereken çok basit bir iş var. Asp.Net'te genelde bu işlemi web.config'de yapıyorduk.Mvc'de web.config'de yapabileceğimiz gibi Startup.Auth.cs içinde de yapabiliriz. Önceki  Mvc 5 Identity - Kimlik Rol Yönetim Yapısı Oluşturma  paylaşımımızda yapıyı oluşturmuştuk. Bu yapıda oturum süresi varsayılan olarak yeterli olmadı benim için. Yapımızdaki aşağıda belirttiğim bölümü App_Start klasörü içinde Startup.Auth.cs içinde bulunuz (ConfigureAuth metodu içerisinde),

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions
            {
                AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie,
                LoginPath = new PathString("/Account/Login"),
                Provider = new CookieAuthenticationProvider
                {
                    OnValidateIdentity = SecurityStampValidator.OnValidateIdentity<ApplicationUserManager, ApplicationUser>(
                        validateInterval: TimeSpan.FromMinutes(30),
                        regenerateIdentity: (manager, user) => user.GenerateUserIdentityAsync(manager))
                },
                SlidingExpiration = true,
                ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(100) // ben 100 dakika olarak ayarladım.

            });

Belirtilen alanı yerleştiriniz. Böylelikle oturum sürenizi uzatmış olursunuz.

İyi çalışmalar
Etiketler
Form Authentication Identity
Mesaj Yaz